Lies Dekkers | MOOP trainer

Lies Dekkers

In het verleden ben ik werkzaam geweest in de zorg (diverse functies) en het onderwijs (HBO). Sinds 2007 werk ik als zelfstandig coach en trainer.

Ik ben me gaan specialiseren in “Motiverende Gespreksvoering” en “Oplossingsgericht werken” Beide methoden sluiten perfect aan bij hoe ik met mensen wil werken.

Zowel in de zorg als in het onderwijs zie ik de mensen werken vanuit bezieling voor hun vak. De samenleving is voortdurend in verandering en dat vraagt ook wat in de communicatie. Soms zie ik de professional erg hard werken en verantwoordelijkheid nemen en komt de cliƫnt/ student nauwelijks in beweging. Voor beide kan dit frustrerend zijn. Dat gaat me aan het hart. Ik wil er graag aan bijdragen dat er echt contact is, samen wordt gewerkt, de klant serieus genomen wordt en doelen gehaald worden die de klant en behandelaar belangrijk vinden. Ik vind het een uitdaging daarbij gebruik te maken van iemands mogelijkheden en kracht, maar ook van iemands twijfel en weerstand. Dit geeft mij passie in mijn vak.

Bulle Vandenbergh

Na eerst in de commerciƫle dienstverlening gewerkt te hebben, wilde ik toch gaan voor mijn passie, namelijk het coachen en trainen van mensen om zo persoonlijke en professionele groei en welzijn te bewerkstelligen. Ik ben jaren werkzaam geweest in het Hoger beroepsonderwijs als trainer en coach op het gebied van communicatie, persoonlijke effectiviteit en stresshantering. Sinds 2009 werk ik met veel plezier als zelfstandig coach en trainer.

Ik ben me gaan specialiseren in Oplossingsgericht werken en Motiverende Gespreksvoering omdat beide methodes overeenkomen met de manier waarop ik in het leven sta en graag met mensen werk, namelijk vanuit samenwerking, oordeelvrij, met respect voor de autonomie en gebruik makend van de kwaliteiten en oplossingen van de ander.  Deze manier van werken sluit ook helemaal aan bij de huidige ontwikkelingen in de Zorg en het Onderwijs.  Ook tijdens de trainingen vind ik het belangrijk dat professionals op een ontspannen manier van en met elkaar leren. 

Ik haal er voldoening uit als individuen, teams of organisaties “in beweging” komen.  Met behulp van eigen kracht en kwaliteiten versterken waar ze goed in zijn en veranderen wat hen tegenhoudt om zodoende weer met plezier en energie in het (werk) leven te staan.