Wat is oplossingsgericht werken?

Oplossingsgericht Werken is een bewezen effectieve, praktische en stimulerende manier om doelen te bereiken bij zowel individuen, teams en organisaties. Deze manier van benaderen en begeleiden gaat ervan uit dat de hulpbronnen en vermogens om tot een oplossing te komen zich altijd in de mens of de organisatie zelf bevinden.

De focus ligt op oplossingen in plaats van op problemen, op de toekomst in plaats van op het verleden en op wat goed gaat in plaats van op wat fout gaat. Een kenmerkende uitspraak: ‘Als iets werkt, doe er meer van. Werkt het niet, doe iets anders.’

De oplossingsgerichte benadering is in de jaren 80 ontwikkeld in de VS door Insoo Kim-Berg en Steve de Shazer en komt oorspronkelijk uit de psychotherapie.

De methode is de laatste decennia verder ontwikkeld tot een breed toepasbare benadering en wordt nu al geruime tijd met succes ingezet door:

coaches, trainers, managers, docenten, leidinggevenden en hulpverleners in alle mogelijke sectoren.

De belangrijkste uitgangspunten en basisprincipes

  • De cliënt bezit de hulpbronnen al die nodig zijn om tot oplossingen te komen.
  • De grondhouding is positief, respectvol en oordeelvrij.
  • Geen enkel probleem doet zich altijd voor: in de uitzondering bevinden zich de sleutels tot het vinden van oplossingen. De beste manier is uit te vinden wat er precies gebeurt als het probleem zich niet voordoet.
  • Er is altijd sprake van samenwerking
  • Kleine veranderingen in de gewenste richting kunnen worden ingezet met groot effect. Veranderen gaat stap voor stap
  • Er is geen ‘goede’ manier om naar dingen te kijken: er zijn veel manieren om naar een situatie te kijken.
  • De clëint definieert zelf het einddoel
  • Er is altijd verandering: verandering is onvermijdelijk
  • Aanwijzingen voor de oplossing bevinden zich vaak recht voor onze neus in het heden. Je moet ze alleen weten te herkennen.
MOOP Trainingen voor groepen