Wat is Motiverende Gespreksvoering?
Motivational Interviewing

“Motiverende Gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot veranderen versterkt.”

– R. Miller en S. Rollnick

Deze gespreksstijl is in de jaren 80 ontwikkeld door Miller en Rollnick in de verslavingszorg. Kort daarna werd het met succes binnen detentie gebruikt en al snel volgden de zorg en het onderwijs.

Uit de vele wetenschappelijk onderzoeken die volgden, blijkt dat het de meest effectieve gespreksstijl is om in te zetten als gedragsverandering wenselijk is en als je een leefstijlverandering in gang wil zetten.

Miller en Rollnick zien dat veel professionals last hebben van een “hulpverleningssyndroom”, d.w.z. het (ongevraagd) adviseren, willen oplossen van andermans probleem en verantwoordelijkheid overnemen van de ander.

Dit geeft enerzijds voldoening, maar kan ook weerstand, onnodige belasting en irreëele verwachtingen opleveren.

Motiverende Gespreksvoering geeft een handvat om mensen te helpen hun eigen oplossingen te vinden. Het effect is meer bereiken met minder energie waardoor het plezier in je werk toeneemt.

“Mensen raken over het algemeen meer overtuigd door de redenen die ze zelf ontdekken dan door de argumenten die anderen aandragen.”

– Blaise Pascal

Motiverende Gespreksvoering bij MOOP trainingen

Doelgerichte gespreksstijl

Het is een misverstand te denken dat zelfsturing hetzelfde is als vrijheid – blijheid voor de klant.

Als professional heb je wel degelijk een doel voor ogen en stuur je op het proces zodat de cliënt tot een weloverwogen keuze komt en die gaat vormgeven.

Motiverende Gespreksvoering is zowel een cliëntgerichte als een doelgerichte gespreksstijl.

Enkele principes van Motiverende Gespreksvoering

  • De klant is zelf verantwoordelijk en maakt eigen keuzes
  • Als professional heb je een duidelijk doel en stuur je op het proces
  • Gedragsverandering kent een aantal fases en per fase zijn er andere gesprekstechnieken
  • Ambivalentie en weerstand zijn normaal bij gedragsverandering
  • Verandertaal en intrinsieke motivatie zetten in beweging
  • De Gidsende Stijl is het meest effectief bij gedragsverandering
  • De grondhouding is oordeelvrij, gelijkwaardig, open, eerlijk en uitnodigend