Training: Oplossingsgericht Werken

Basistraining Oplossingsgerichte Werken

Oplossingsgerichte gespreksvoering heeft tot doel de ander te helpen eigen oplossingen te formuleren en in de praktijk te brengen. In deze gespreksmethodiek wordt de nadruk gelegd op het versterken van de kwaliteiten en mogelijkheden van de gesprekspartner en niet zozeer op mislukkingen, tekortkomingen en de oorzaken daarvan. De sfeer is positief en de gesprekken verlopen korter en effectiever. Deze gesprekstechniek is o.a zeer effectief bij functioneringsgesprekken, mentorgesprekken, coachgesprekken, teambijeenkomsten, vergaderingen en bij assessments.


Inhoud training 

In deze praktijkgerichte en interactieve training ligt de nadruk op het ervaren en toepassen van de Oplossingsgerichte theorie, principes en de grondhouding. Je leert de basis gespreksvaardigheden volgens de Oplossingsgerichte methode en oefent aan de hand van casussen uit je dagelijkse praktijk. De training is maatwerk en bestaat uit 4 tot 6 dagdelen. Er wordt geoefend met eigen casussen, waarvan een dagdeel met een trainingsacteur.


Onderwerpen die aan bod komen

• Principes en uitgangspunten van het oplossingsgerichte model
• Wat wil je bereiken? (vragen en problemen vertalen naar wensen)
• Beginnen vanuit de toekomst (wondervragen, stel-dat vragen )
• Onderzoeken wat er al is (schaal- en uitzonderingsvragen)
• Gebruik maken van hulpbronnen
• Kleine stapjes, grote resultaten
• Motivatie vergroten om aan doelen te werken
• Vragen stellen i.p.v. oplossingen aandragen
• Complimenten en erkenning
• Doen wat werk


Voor wie?

Praktische training die zeer bruikbaar is voor iedereen die beroepsmatig met mensen werkt, zoals docenten, hulpverleners, leidinggevenden, managers, coaches en trainers. 

De trainingen en workshops zijn maatwerk.
Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

MOOP Trainingen voor groepen