Training: Oplossingsgericht Coachen voor HBO-docenten

Professionalisering

Het doel van de training is professionalisering van de docent of studieloopbaancoach in de nieuwe rol van coach. In deze nieuwe rol is het belangrijk dat de coach leert om meer aan te sluiten bij de student, de student zelf keuzes te laten maken en de verantwoordelijkheid voor het proces bij de student te laten. De student staat centraal en dit vergt een andere “ grondhouding “ van de coach, waarbij empathie en samenwerking essentieel zijn.


De belangrijkste uitgangspunten en basisprincipes:

 • De student bezit de hulpbronnen al die nodig zijn om tot oplossingen te komen.
 • De grondhouding is positief, respectvol en oordeelvrij.
 • Geen enkel probleem doet zich altijd voor: in de uitzondering bevinden zich de sleutels tot het vinden van oplossingen.
 • Er is altijd sprake van samenwerking
 • Kleine veranderingen in de gewenste richting kunnen worden ingezet met groot effect.
 • Veranderen gaat stap voor stap
 • Er is geen ‘goede’ manier om naar dingen te kijken: er zijn veel manieren om naar een situatie te kijken.
 • De student definieert zelf het einddoel
 • Er is altijd verandering: verandering is onvermijdelijk
 • Aanwijzingen voor de oplossing bevinden zich vaak recht voor onze neus in het heden. Je moet ze alleen weten te herkennen.
 • De training

Maatwerk trainingen

Iedere training is maatwerk en kan worden afgestemd op de behoefte en het niveau van de deelnemers. Om een duurzaam resultaat te verkrijgen is het raadzaam zijn om de training te verspreiden over minimaal 3 dagdelen gedurende het schooljaar.

Hierdoor is de docent/ coach in de gelegenheid om de theorie en de handvaten te oefenen en toe te passen in de dagelijkse praktijk en hierop terug te komen in de volgende bijeenkomst. Hierdoor kan het oplossingsgericht coachen en de nieuwe grondhouding ook echt beklijven.

Ook tijdens de ervaringsgerichte training ligt de nadruk op “met en van elkaar leren “en wordt er veel geoefend aan de hand van casussen uit de dagelijkse praktijk. De deelnemers ontvangen tijdens de training een reader met theorie en daarnaast wordt er tijdens de training gebruik gemaakt van losse hand-outs en actuele artikelen.


Reacties van eerdere deelnemers aan deze training:

 • De methode activeert het zelf oplossend vermogen van de student, waardoor eerder en beter resultaat.
 • Doordat je niet meer de verantwoordelijkheid van de student op je schouders neemt, houdt je zelf meer energie en tijd over.
 • Het wordt ervaren als samenwerken met de student, omdat je naast elkaar staat.
 • Het werk wordt als lichter en prettiger ervaren; minder doen met meer resultaat.
 • De training geeft concrete handvaten die je direct kunt toepassen in je werk.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

MOOP Trainingen voor groepen