Combinatie training
Motiverende Gespreksvoering & Oplossingsgericht Coachen

Inleiding

Als professional in de coachende rol kennen we allemaal wel de cliënt, student of collega die die wil veranderen maar niet weet hoe, weinig eigen initiatieven neemt of juist niet in beweging komt. Of mensen waarvan je het vermoeden hebt dat er veel meer inzit dan er nu uitkomt.

Je zou dan de neiging kunnen hebben om te gaan adviseren, overtuigen en zelf hard te gaan werken, vaak met weinig resultaat. In de training krijg je concrete handvatten hoe je iemands eigen motivatie en bereidheid tot veranderen versterkt en hoe je iemand begeleid om zelf in actie te komen. Beide bewezen effectieve methodieken vullen elkaar perfect aan en hebben in de basis overeenkomsten. Beide methodieken  gaan er vanuit dat mensen hulpbronnen in zich hebben voor positieve verandering. Ze maken gebruik van de kwaliteiten en autonomie van mensen, zijn krachtgericht en prettig voor zowel professional als cliënt.


Inhoud Training en Programma

Tijdens deze 3 daagse ervaringsgerichte training ligt de nadruk op het koppelen van de theorie van beide methodieken aan de eigen beroepspraktijk. Door zelf te ervaren en veel met elkaar te oefenen krijg je een basis waarmee je al direct na de eerste training in jouw werk kan gaan oefenen.

In de training delen we ervaringen, kunnen vragen gesteld worden en kan geoefend worden. De actieve werkvormen stimuleren om samen te leren, van en met elkaar. Er wordt geoefend met eigen casussen, waarvan een dagdeel met een trainingsacteur.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De grondhouding en principes van beide methodieken en de bruikbaarheid binnen de eigen beroepspraktijk.
 • Je leert hoe je de intrinsieke motivatie, eigen kracht en kwaliteit van de ander aanboort.
 • Je leert oplossingsgerichte vragen en andere interventies toepassen bij zowel individuen als in groepen/teams.
 • Je leert hoe je de gesprekstechnieken effectief kunt inzetten bij veranderingsprocessen.
 • Op een coachende manier werken vanuit verschillende rollen (coach, trainer, manager, adviseur).
 • Je leert effectief omgaan met ambivalentie en weerstand.
 • Je gaat oefenen met eigen casussen uit de praktijk met een trainingsacteur.


Reacties eerdere deelnemers

“Ik ervaar meer plezier en diepgang bij gesprekken, grotere bewustwording van eigen communicatie waardoor effectievere gesprekken, erg bruikbaar en toepasbaar in de praktijk. De trainingsacteur was van grote toegevoegde waarde, verwennerij zowel inhoudelijk als qua sfeer en lunch”

“De combinatie van theorie en casussen, Inhoudelijk sterke aansluiting op mijn leervragen. Ik kan nu beter aansluiten op de ander in een gesprek. Ik vind je sterk ten opzichte van andere trainingsbureaus

“Ik ben ontzetten blij dat ik deze training heb mogen volgen. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Heel prettige groep, kleinschalig en veel met en van medecursisten geleerd. Goede praktijkvoorbeelden/ tools die makkelijk kunnen worden gebruikt. Last but not least, een hele fijne ruimte.”

Studiebelasting

De training duurt 3 dagen (24 uur studiebelasting) en vraagt 12 uur zelfstudie. De zelfstudie bestaat uit het lezen van de reader die je van ons ontvangt. Daarnaast ontvang je tijdens de training diverse artikelen over beide methodes en huiswerkopdrachten om te oefenen in je eigen beroepspraktijk. Eventuele verdiepende literatuur kunnen we adviseren, afhankelijk van je functie en werkterrein.

Locatie

De training vindt plaats in het Boshuisje in Breda. Deze zeer gunstig locatie ligt midden in het Mastbos en is goed bereikbaar zowel met OV als met de auto.

Op deze sfeervolle locatie midden in het Mastbos kan er voldoende afstand worden bewaard om veilig volgens de RIVM-richtlijnen te kunnen werken. Indien de training niet live door kan gaan wegens overheidsmaatregelen, dan worden er nieuwe data gepland en hebt een vrije keuze of u wilt deelnemen of uitschrijven. 

Data en tijden

Groep A:
Geen data meer beschikbaar

Groep B:
20 januari, 3 februari en 3 maart 2023

Inloop 9.00 uur en start 9.30 uur tot 16.30 uur
Lunch van 12.30 tot 13.30 uur

Kosten

De kosten van deze training bedragen € 750,- per persoon (vrijgesteld van btw).

Inbegrepen dit bedrag is:

 • 3 dagen training waarvan 1 dagdeel met trainingsacteur
 • Digitale reader
 • Hand-out materialen
 • Inspirerende en goed bereikbare locatie in het bos
 • Gezonde lunch en onbeperkt koffie, thee en fruit
 • Certificaat van deelname

Inschrijfformulier MOOP trainingen

Door dit formulier volledig ingevuld in aan ons te verzenden, bevestig je je aanmelding voor de geselecteerde training. Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Vul hier in aan wie we de factuur kunnen versturen. Denk hierbij aan: (BEDRIJFS)NAAM, ADRES, POSTCODE, PLAATS en eventueel) je registratienummer, indien van toepassing.
ALGEMENE VOORWAARDEN MOOP TRAININGEN
U ontvangt van ons een bevestigingsmail na inschrijving met nadere informatie. Na uw inschrijving hebt u een bedenktijd van 14 werkdagen waarin u kosteloos mag annuleren. Daarna word uw inschrijving automatisch definitief en ontvangt u een factuur.

Bij minder dan 6 deelnemers gaat de training niet door en ontvangt u het volledige bedrag terug. We laten u dit minstens 2 weken voor aanvang weten.

Bij annulering vanaf een maand tot 2 weken voor aanvang van de training, ontvangt u 50% van het totale bedrag terug. Bij minder dan 2 weken voor aanvang, ontvangt u geen bedrag retour. U kunt zich altijd kosteloos door een collega laten vervangen.

Alle informatie die we van u ontvangen en zaken die tijdens de training aan de orde komen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Op al het materiaal wat u van ons ontvangt en we uitdelen tijdens de training rust het auteursrecht van MOOP. U mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang u de bron duidelijk vermeldt.

Bent u ontevreden of heeft u een klacht, neem hierover dan schriftelijk contact met ons op.

Betaling vindt plaats door het juiste bedrag over te maken naar ASN Bank t.n.v. G.F. Vandenbergh en/of M.E.C.V. Dekkers op rekeningnummer: NL 11 ASNB 0708 8108 10

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform het MOOP privacybeleid. Het volledige privacybeleid is hieronder weergegeven.


_________ PRIVACYBELEID __________


MOOP Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening voor Gegevensbescherming.

MOOP trainingen is gevestigd op Boerhaavelaan 50, 5644BE Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit document Privacy Beleid.

Contactgegevens:
www.mooptrainingen.nl Boerhaavelaan 50, 5644BE Eindhoven , +31636177724
Functionaris Gegevensbescherming van MOOP trainingen is Lies Dekkers.
Zij is te bereiken via www.mooptrainingen.nl of info@mooptrainingen.nl en +31636177724

Persoonsgegevens die wij verwerken:
MOOP trainingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens persoon en/of bedrijf
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Bankrekeningnummer
• Beroepsvereniging en registratienummer
• Werkgever gegevens (indien de werkgever de opdrachtgever is en dus relevant)
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MOOP trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het inschrijven voor een training/ workshop/ opleiding
• Het afhandelen van jouw betaling
• Vervaardigen van certificaten
• Verzenden van onze nieuwsbrief via ons extern opt-in en opt-outsysteem YMLP
• Verzenden van uitnodigingen of andere informatie over de activiteiten van MOOP
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• MOOP trainingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
MOOP trainingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coaching in Green) tussen zit.
MOOP trainingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Google en YMLP

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MOOP trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Naam en mailadres tot wederopzegging ivm nascholingen en nieuwsbrieven.
Algemene Persoonsgegevens maximaal 1 jaar na einddatum workshop/ training of opleiding. Deelnemer kan aangeven als hij/zij de gegevens eerder verwijderd wil hebben na beëindiging workshop/ training / opleiding.

Waar worden gegevens bewaard
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van MOOP trainingen of die van een derde partij. Deze servers kunnen zich buiten de EU bevinden.

MOOP trainingen houdt u graag op de hoogte van activiteiten en aan de praktijk gerelateerde onderwerpen door middel van een nieuwsbrief die enkele malen per jaar uitkomt. Je kunt je hiervoor aanmelden via de site door je naam en e-mailadres te geven. Voor het verzenden maken we gebruik van YMLP. Dit programma maakt gebruik van gebruikersstatistieken. Bij aanmelding geef je toestemming om deze informatie te gebruiken. Wij verstrekken het abonneebestand niet aan derden. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je af kunt melden. Bekijk voor meer informatie het privacy beleid van YMLP.

Delen van persoonsgegevens met derden
MOOP trainingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MOOP trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Verwerkingsovereenkomst afgesloten met van der Graft Accountant kantoor.
Beroepsverenigingen KNMG en NOBCO en FNGF ontvangen die gegevens die nodig zijn voor registratie en erkenning van PE punten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MOOP trainingen gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MOOP trainingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mooptrainingen.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
MOOP trainingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MOOP trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mooptrainingen.nl of bel 06-36177724

K.v.K Eindhoven: 17207849 B.T.W.-nr: NL 152978057B01
Verzenden
MOOP Trainingen voor groepen