Klachtenregeling Moop

 1. Mocht u niet tevreden zijn over onze training, workshop of trainer, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op zodat we hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan.
 2. Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop we u klacht hebben behandeld, dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke klachtencommissie. Deze bestaat uit bestaat Eef van Creij, MFN- Registermediator: 06 12115890 of Jamanda Gunther: MFN- Registermediator: 06 20938909
 3. De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling als u:
  • eerst geprobeerd hebt om de zaak met ons op te lossen;
  • klaagt binnen 4 weken na de betreffende training of workshop;
  • duidelijk omschrijft waartegen en waarom u bezwaar maakt en wat u graag zou willen.
 4. Na ontvangst van uw klacht mailt de klachtencommissie u en ons een bevestiging van ontvangst binnen 1 week.
 5. De klachtencommissie en wij behandelen uw klacht vertrouwelijk.
 6. De klachtencommissie hoort uw en ons verhaal.
 7. De klachtencommissie beoordeelt of uw klacht gegrond is en of u recht hebt op compensatie. Die kan nooit meer bedragen dan de kosten van de training of workshop.
 8. De klachtencommissie doet uitspraak binnen 4 weken na uw klacht. Indien er meer tijd nodig is krijgt u hiervan bericht.
 9. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen.
 10. De klacht en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.